Metodologija

SHARE je panelna raziskava, kar pomeni, da iste osebe spremljamo skozi daljše časovno obdobje (vsaki 2 leti). To nam omogoča, da opazujemo, kako spremembe v družbi in pri posamezniku vplivajo na spremembe v življenju starejših od 50 let.

SHARE je interdisciplinarna raziskava, ki združuje podatke o različnih vidikih življenja starejših: o zdravju, socialno-ekonomskem položaju ter socialnih in družinskih omrežjih.

SHARE je vseevropska raziskava, ki poteka v 27 evropskih državah in Izraelu.
PODROBNO
  1. SHARE je panelna raziskava

 

SHARE je panelna raziskava, kar pomeni, da iste osebe spremljamo skozi daljše časovno obdobje. Anketiranje poteka približno na vsaki dve leti. Prav dejstvo, da vsaki dve leti sodelujejo isti ljudje, je izjemnega pomena, saj le tako lahko opazujemo, kako spremembe v družbi in staranje vplivajo na posameznike in družine. Ugotavljamo lahko, na primer, kako socialna reforma oz. spremembe v zvezi s socialnimi podporami in varstvenim dodatkom ali pokojninska reforma vplivajo na življenje starejših v Sloveniji. Nadalje, ugotavljamo lahko, na primer, kako prisotnost kroničnih bolezni ali odsotnost fizične aktivnosti vpliva na pojav depresije pri posamezniku ... in še mnogo več.  

Prvi val oz. prvo anketiranje se je izvedlo v letu 2004. V njem je sodelovalo 11 držav. Od takrat število vključenih držav postopno narašča. Slovenija je v raziskavo vstopila v 4. valu, to je v letu 2011. Do leta 2017 so se v raziskavo vključile vse države članice EU. Do danes je bilo izvedenih 8. valov raziskave.

 

 

 

 

  1. SHARE je interdisciplinarna raziskava

 

Zelo pomemben vidik raziskave SHARE je njena interdisciplinarnost – to pomeni, da lahko spremljamo procese staranja na vseh pomembnih življenjskih področjih: zdravstvenem, socialno-ekonomskem ter tudi v družinskih in socialnih omrežjih posameznikov.

 

ZDRAVJE
npr. število kroničnih bolezni, fizične in kognitivne funkcije, z zdravjem povezan življenjski slog, uporaba zdravstvenih storitev, duševno zdravje

 

SOCIALNA OPORA
npr. prijatelji, pomoč znotraj družine, finančni transferji in dohodki, prostočasne dejavnosti, prostovoljstvo

 

DUŠEVNO ZDRAVJE
npr. duševno zdravje, blaginja in zadovoljstvo z življenjem

 

EKONOMSKI POLOŽAJ
npr. trenutna delovna aktivnost, značilnosti zaposlitve, priložnosti za delo po upokojitvi, viri dohodka in premoženje

 

DEMOGRAFIJA
npr. zakonski stan, otroci, bivališče, izobrazba

 

BIOMARKERJI
npr. moč stiska pesti, indeks telesne mase, pljučna kapaciteta.

 

 

 

  1. SHARE je mednarodna raziskava

 

Od leta 2004 je v raziskavi SHARE sodelovalo že okoli 140.000 posameznikov in opravljenih je bilo okoli 380.000 intervjujev v 27 evropskih državah in Izraelu. Raziskovalcem to omogoča, da lahko primerjajo kakovost življenja starejših v državah z različnimi zdravstvenimi, socialnimi in pokojninskimi sistemi, kar je pomembna prednost te raziskave.

Glavni koordinator raziskave SHARE je dr. Axel Börch – Supan z Münchenskega centra za ekonomiko staranja na Max-Planck Inštitutu za socialno pravo in socialno politiko (Munich Center for the Economics of Aging – MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy).

 

»Podatki raziskave SHARE omogočajo nove načine raziskovanja staranja družbe. Ponosni smo, da tako veliko število raziskovalcev izkorišča to možnost in s svojimi ugotovitvami prispeva k boljši kakovosti življenja v Evropi.«

– prof. dr. Axel Börsch-Supan, znanstveni koordinator SHARE in izvršni direktor SHARE-ERIC