Spoznajte ekipo

Koordinator raziskave SHARE v Sloveniji je Inštitut za ekonomska raziskovanja, samostojna raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 1965.

Za izvajanje terenskega dela raziskave SHARE (izvedbo ankete) skrbi raziskovalna agencija IPSOS.
PODROBNO

Koordinator raziskave SHARE v Sloveniji je Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Inštitut za ekonomska raziskovanja predstavlja center raziskovanja na področjih, kot so ekonomika staranja prebivalstva, regionalni razvoj, inovacije in kreativne industrije, socialno podjetništvo, tehnološki razvojni centri, ekonomika izobraževanja in beg možganov, ekotehnologije ter poslovno svetovanje. Z zaposlenimi strokovnjaki ustvarjamo novo znanje za ekonomski, socialni in trajnostni razvoj Slovenije.

Na projektu SHARE sodelujejo:

 

Boris Majcen

Vodja projekta SHARE Slovenija 
Inštitut za ekonomska raziskovanja, direktor

 

Boris Majcen, doktor ekonomskih znanosti, direktor Inštituta za ekonomska raziskovanja, je nacionalni koordinator projekta SHARE v Sloveniji. Večji del svojega raziskovalnega dela posveča razvoju modelskih orodij za pripravo strokovnih podlag različnih strukturnih reform in oceno dolgoročne vzdržnosti javnih financ zaradi pričakovanih demografskih gibanj slovenskega prebivalstva. Ključna področja njegovega dela so staranje prebivalstva, socialna politika, zdravstvo, javne finance, pokojnine in dolgotrajna oskrba.

Svoj prosti čas najraje preživlja z družino in prijatelji na Krasu, kjer je tudi odraščal in obiskoval osnovno šolo ter gimnazijo. Je navdušen kmetovalec, vinogradnik in ponosen pridelovalec avtohtonega kraškega terana. Rojen v Ljubljani leta 1956.

 

Sonja Uršič

Operativni vodja projekta SHARE Slovenija 
Inštitut za ekonomska raziskovanja

 

Sonja Uršič, magistra ekonomskih znanosti, višja razvojna sodelavka, je v okviru projekta SHARE zadolžena za pripravo raziskovalnih instrumentov, koordinacijo in podporo pri zbiranju podatkov na terenu, kontrolo terenskega dela ter sodeluje pri pripravi končne zbirke mikropodatkov, ki jo pripravlja mednarodni koordinator. Poleg naštetega skrbi za urejanje slovenskih spletnih strani projekta SHARE ter nudi podporo uporabnikom podatkov SHARE, torej raziskovalnim institucijam, znanstvenikom in študentom.

Svoj prosti čas preživlja z družino, najraje na izletih v naravo. Zelo rada se poda na ture v visokogorje.

 

Andrej Srakar

Strokovni sodelavec projekta SHARE Slovenija 
Inštitut za ekonomska raziskovanja

 

Andrej Srakar, doktor ekonomskih znanosti, znanstveni sodelavec na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, raziskuje predvsem na področju ekonometričnih študij staranja. V okviru projekta SHARE skrbi za podporo znanstveni skupnosti pri uporabi podatkov SHARE v Sloveniji in pripravo znanstvenih in strokovnih publikacij z uporabo SHARE podatkov.

Svoj prosti čas (ki ga nima) najraje preživlja z delom v kulturni in matematični ekonomiki, ki sta njegov hobi in velika profesionalna strast. Rad tudi bloga in hodi v naravo.

 

Za izvajanje terenskega dela raziskave SHARE skrbi raziskovalna agencija IPSOS.

IPSOS Slovenija je del svetovnega tržno raziskovalnega podjetja IPSOS, ki je prisoten v več kot 88 državah in izvaja raziskave v več kot 100 državah po svetu. Vodenje terenskega dela izvedbe raziskave SHARE je IPSOS prevzel leta 2014, to je v 6. valu raziskave.

Pri izvajanju terenskega dela sodelujejo:

 

Mateja Mrkun

Direktorica raziskav 
Ipsos

 

Mateja Mrkun je diplomirana komunikologija Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Njen prvi stik s projektom SHARE sega v leto 2014, ko je Ipsos prevzel nalogo izvedbe terenskega dela raziskave za Slovenijo. Njena naloga je vodenje in krovni pregled nad projektom ter skrb nad tem, da vse naloge in faze izvedbe anketiranja potekajo tekoče. Je povezovalni člen med podjetjem Ipsos in koordinatorjem projekta za Slovenijo, Inštitutom za ekonomska raziskovanja, kjer tesno sodeluje z dr. Borisom Majcnom ter mag. Sonjo Uršič.

Svoj prosti čas  najraje preživlja z družino. Njen štiriletni navihanec ji pri tem znatno pomaga s svojimi vragolijami. Ceni dobro hrano in dobro vino. Rada potuje in spoznava nove ljudi.

 

Kaja Vimer

Vodja terena 
Ipsos

 

Kaja Vimer je zaključila študij analitske sociologije na Fakulteti za Družbene vede v Ljubljani. Na projektu SHARE skrbi za izbor oseb, ki bodo izvajale raziskavo (anketarjev), ter njihovo ustrezno izobraževanje. Poleg tega skrbi za ustrezno koordinacijo in kontrolo dela anketarjev. Na projektu SHARE ji je zaupana tudi komunikacija s sodelujočimi v raziskavi – anketiranci. Nanjo se s svojimi vprašanji ali pomisleki lahko obrnejo tako sodelujoči v raziskavi kot tudi njihovi sorodniki.

Prosti čas najraje preživlja na potovanjih po evropskih mestih in obiskovanju prijateljev iz tujine. Veliko ji pomeni tudi glasba, saj od majhnega igra klaviature, letos pa se je začela učiti tudi saksofon. Je velika ljubiteljica in poznavalka piva. Še posebej se navdušuje nad slovenskimi mikro pivovarnami, ki so povzdignile raven kakovosti slovenskega piva.

 

Danijel Hamandžić

IT specialist 
Ipsos

 

 

Danijel Hamandžić je zaključil študij politehnike, smer informacijski menedžment. Njegove zadolžitve na projektu SHARE so predvsem tehnične narave: skrbi za dobro in brezhibno delovanje strojne in sistemske opreme. Poleg tega je odgovoren za to, da so podatki pravilno varovani in hranjeni ter da delo anketarjev na terenu poteka brezhibno. 

Prosti čas najraje preživlja z izpolnjevanjem svojega tehničnega znanja. Prav tako rad potuje, vendar mu ostaja Dalmacija, kjer preživlja čas s svojo družino, zlasti s svojo 3-letno navihanko, ena od najbolj priljubljenih destinacij. Ceni dobro hrano ter uživa v pitju kave, za katero si vedno vzame čas.

 

Ključen del ekipe SHARE so naši anketarji

V nadaljevanju so se za vas predstavili: