Kaj je SHARE

Osnovni namen raziskave SHARE je zbrati podatke o zdravju, socialno-ekonomskem položaju ter socialnih in družinskih omrežjih starejših od 50 let, da bi bolje razumeli, kako se njihovo zdravje in blaginja spreminjata s staranjem.

SHARE je največja vseevropska raziskava, ki se izvaja v 27 evropskih državah in Izraelu. Od leta 2004 je v njej sodelovalo približno 140.000 posameznikov in opravljenih je bilo okoli 480.000 intervjujev.

Zbrani podatki znanstvenikom omogočajo, da opazujejo, kako staranje ter spremembe v družbi vplivajo na življenje starejših od 50 let. Izsledki raziskave so obenem pomembna znanstvena podlaga za sprejem novih politik, ki bodo prispevale k ustvarjanju boljšega zdravstvenega, socialnega in ekonomskega položaja starejših ter boljši kakovosti življenja starejših.
PODROBNO

Cilj raziskave SHARE je dvigniti kakovost življenja starejših

 

... zato iščemo ključne dogodke v življenjih posameznikov in ugotavljamo, kako zdravstveni, ekonomski, demografski in socialni dejavniki vplivajo na življenje ljudi. V ta namen raziskava obravnava različne teme, kot so družina, prijatelji, zaposlitveni status in zdravje.

 

V raziskavi vas, na primer, povprašamo:

 

... kako pogosto se s prijatelji pogovarjate o stvareh, ki so za vas pomembne.

... kakšne so vaše prehranjevalne navade.

... kako pogosto se lotevate fizičnih opravil, kot je na primer vrtnarjenje.

... kako pogosto se lotevate težjih fizičnih aktivnosti, kot je na primer šport.

... kakšno je vaše zdravje na splošno.

... ali imate kakšno pomoč pri gospodinjskih opravilih.

... ali morda vi drugim nudite kakšno pomoč pri hišnih opravilih.

... kako pogosto ste v stikih z vašimi otroci, če jih imate, oz. drugimi družinskimi člani.

... ste morda zaposleni za polni delovni čas ali zgolj honorarno.

... ali pa ste že upokojeni.